Pravidla

Zkrácené znění pravidel a rady

 • Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet.
 • Soutěž je určena především středoškolským týmům z České a Slovenské republiky.
 • Přesné znění aktuálních regulí soutěže najdete v pravidlech a v organizačním řádu.
 • Úlohy i soutěžní systém jsou v zájmu rozvoje fyziky zpřístupněny i týmům nestředoškolským a zahraničním. Tyto nespadají do vlastní soutěže a bude jim vytvořena samostatná výsledková listina. Průběh hry se řídí pravidly.
 • Týmy řeší zadané úlohy, řešením každé úlohy je číslo, které odesílají přes webový formulář.
 • Za vyřešené úlohy získávají týmy body, během hry týmy stále vidí aktuální výsledkovou listinu, která bude 20 minut před koncem soutěže zmražena a opět aktualizována až po skončení hry.

Plné znění pravidel

Tato pravidla jsou doplněna organizačním řádem.

Oficiální sdělení organizátorů účastníkům budou zveřejněna prostřednictvím nástěnky — účastníci jsou povinni nástěnku sledovat.

Účast ve hře

 • Hrají týmy skládající se z 1–5 hráčů.
 • Každý tým se zařadí do jedné ze tří kategorií:
  • C koeficient týmu ≤ 2 & žádný člen týmu nemá koeficient hráče 4 & max. dva členové týmu mají koeficient hráče 3,
  • B koeficient týmu ≤ 3 & max. dva členové týmu mají koeficient hráče 4,
  • A koeficient týmu ≤ 4.
  přičemž studenti mladší prvního ročníku čtyřletého gymnázia si přiřadí koeficient hráče 0, studenti prvního ročníku koeficient hráče 1, druhého 2, atd. koeficient týmu týmu se spočte jako průměrná hodnota koeficientů hráčů (koeficienty hráče od jednotlivých členů se sečtou a vydělí počtem členů týmu). Tým se zařadí do nejnižší kategorie, která mu vyhovuje.
 • Týmy ve všech kategoriích řeší stejné úlohy.
 • Každá kategorie má samostatnou výsledkovou listinu, bude vytvořena i celková výsledková listina.
 • Účast ve hře je zdarma.
 • Odměnou za dobré umístění je prestiž a dobrý pocit, pro nejlepší jsou připraveny také ceny hmotné.
 • Je zakázána jakákoliv spolupráce mezi týmy i s osobami mimo tým.
 • Hra je založena na fair-play. Průběh hry monitorujeme a můžeme tedy odhalit některé způsoby podvádění, nicméně předpokládáme, že hrajete proto, abyste si zahráli, a tudíž že podvádění nemá smysl.

Úlohy

 • V soutěži bude (mimo Hurry up část — viz. dále) více než 40 úloh. Přesný počet úloh se každý ročník liší a záměrně není dopředu zveřejňován.
 • Zadání úloh budou zveřejněna ve formátu PDF na webu hry po přihlášení týmovým heslem.
 • Výsledkem úlohy je číslo zadávané přes webový formulář. V zadání úlohy bude, zda požadujeme číslo celé (vysloveně) nebo reálné (výchozí). U reálného čísla se bude jeho vyhodnocování provádět v rámci intervalu tolerance (ten je námi stanovený pro danou úlohu).
 • Je-li v zadání uvedena číselná hodnota nějaké konstanty, použijte striktně tuto hodnotu.
 • Číselné výsledky úloh uvádějte v nenásobných jednotkách SI, není-li uvedeno jinak. U každého příkladu je uveden minimální počet požadovaných platných cifer, ačkoli je možné, že váš výsledek bude správný i při menším počtu zadaných míst, jen dodržení vám zaručí správnou opravu výsledku. Příklady:
  • Jakou vzdálenost ujede vlak rychlostí 50 km/h za minutu? Uveďte alespoň 4 platné cifry. — třeba odpověď 833,3 nebo 833,33
  • Kolik kilometrů ujede vlak rychlostí 50 km/h za minutu? Stačí 1 platná cifra. — třeba odpověď 0,8
  • Kolik atomů uhlíku (celé číslo) obsahuje molekula cyklopentanoperhydrofenantrenu? — odpověď 17 je správně — odpověď 17,0001 je špatně
 • Úlohy budou rozmanitých typů a rozmanité obtížnosti, která bude rozlišena maximem možných získaných bodů, jednodušší úlohy bude obsahovat Hurry-up série, ale bude na jejich řešení méně času.

Systém hry a bodování

 • Hra bude mít tři části:
  • První část: 17:00 až 18:30.
  • Druhá část: 18:30 až 20:00.
  • Hurry-up část: 18:00 až 18:30.
 • Konec hry je ve 20:00 (3 hodiny po začátku hry).
 • V první části bude zadáno každému týmu prvních 7 úloh, po vyřešení úlohy se týmu zpřístupní další příklad v sérii.
 • Za úlohy získávají týmy body. U každé úlohy je určen maximální počet bodů, které tým získá, pokud odpoví na úlohy správně napoprvé. Při prvním opakování odpovědi získává tým 0,6-násobek maxima, dále analogicky 0,4-násobek a 0,2-násobek, minimální počet bodů, který získá je ale 1 bod. Násobky se zaokrouhlují nahoru na celý bod.
 • Při špatné odpovědi bude týmu na 1 minutu znemožněno odpovídat na úlohy dané skupiny, tzn. úlohy klasické (první a druhé části), nebo jedné ze tří skupin úloh části hurry up.
 • Druhá část na tu první spojitě naváže a její bodování je stejné. Pokračuje se řešením stejných příkladů, včetně těch, které již máte k dispozici, popřípadě máte rozpracované. Týmy ale navíc získají možnost na nevyřešenou úlohu neodpovídat a otevřít si místo ní jinou, za toto bude tým penalizován srážkou jednoho bodu. Úlohu můžete přeskočit pouze tehdy, máte-li více jak -7 bodů.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší čas zpracování poslední správné odpovědi (čas, kdy jste odeslali číselný výsledek), v případě shody vyšší průměrný bodový zisk za úlohu, v případě další shody pak rozhodne los.

Hurry-up

 • Hodinu po začátku se otevře možnost odpovídat na úlohy tzv. Hurry-up série.
 • Úlohy této části lze odevzdávat jenom půl hodiny (avšak souběžně s první částí).
 • Úlohy jsou rozděleny na tři tematické oddíly. Na počátku dostane tým z každého oddílu jeden příklad. Po správné odpovědi se týmu zpřístupní další úloha daného oddílu.
 • Za každou zkompletovanou trojici (tj. správně zodpovězené úlohy daného pořadí z každého oddílu) bude tým odměněn bonusem ve výši bodů získaných za úlohy dané trojice.
 • Za špatnou odpověď na úlohu Hurry-up série se počet bodů získatelných za její vyřešení o jeden bod sníží a to až na hranici 0 bodů!

Vybavení

 • Počítač s přístupem na Internet (rychlost připojení by neměla být příliš důležitá). Více počítačů může být výhodou (ale není nezbytně nutné). Je dovoleno používat Internet jako zdroj informací v libovolné míře (kromě komunikace s osobami mimo tým).
 • Tiskárna není nutná, ale může vám pomoci.
 • Papíry, tužky, pastelky, podložky, literatura, kalkulačka, …
 • Svačina.
 • Maskot týmu (nejlépe pták Fykosák).

Rady

 • Větší tým má výhodu, doporučujeme pětičlenné týmy.
 • U hry je důležitou součástí i celková strategie: Které úlohy je výhodné řešit? Je lepší pracovat společně nebo si práci rozdělit a pracovat samostatně? Kdo rozhoduje, jak si tým rozdělí práci? Během hry budete zavaleni úkoly, zkuste si tedy strategii prodiskutovat dopředu.
 • Během hry máte k dispozici výsledkovou listinu a statistiky úloh — z těchto informací můžete poznat, které úlohy jsou jednoduché a které těžké a tomu můžete přizpůsobit svoji strategii. Sledujte tedy pravidelně výsledkovku! Ta bude zmražena 20 minut před koncem soutěže.
 • Doporučujeme také sledovat diskusi. Pokud nějakou úlohu nechápete, možná nejste sami — a je rychlejší zjistit, zda se někdo zeptal stejnou otázku, než ptát se ji taky a čekat na odpověď.

Odměny

 • Mimo nehynoucí slávy jsou odměnami i společenské hry a knížky.

Kodex cti

 • Ačkoli doufáme, že následující nebude nikdy uplatněno, organizátoři si vyhrazují právo tým nepřihlásit do soutěže, ze soutěže ho vyloučit nebo vymazat z výsledkových listin v případě, že ze strany týmu dojde k porušení fairplay nebo dojde k jakémukoli odsouzeníhodnému chování souvisejícímu se soutěží.
 • Jmenovitě především (ale ne pouze): pokud budou poskytnuté údaje nepravdivé, vulgární, nebo společensky závadné, pokud dojde ze strany týmu k nevhodnému vyjadřování v oficiálních kanálech soutěže, pokud dojde k diskutování řešení úloh během soutěže s osobami mimo vlastní tým, pokud dojde k jakémukoli typu útoku na herní servery (včetně neopodstatněného a úmyslného spamování herních komunikačních kanálů, neúměrného zatěžování, či hádání hesel jiných týmů apod.)
 • V případě situací, které nebylo možno předvídat nebo se jim i přes nejlepší snahu nepodařilo zabránit, si organizátoři vyhrazují právo vydat konečné rozhodnutí, které bude podle jejich vědomí nejlépe v souladu s fairplay.
V případě, že vám pravidla neposkytla požadovanou informaci, navštivte stránku častých otázek (FAQ), pokud odpověď nenaleznete ani tam, obraťte se na nás emailem.