Často kladené dotazy

FAQ

Kategorie

Registrace na soutěž

Mohu se soutěže zúčastnit, i když už nejsem žákem střední školy?

Ano, pro týmy, jejichž členové jsou absolventi středních škol, je připravena kategorie Open, kde lze soutěžit bez rozdílu věku či vzdělání.

Pokud jsi však zatím žákem základní školy, můžeš se zúčastnit v kategoriích A,B nebo C.

Mohu se soutěže zúčastnit, i když jsem na střední školu (případně odpovídající ročník gymnázia) ještě nenastoupil?
Ano. Musíš ale počítat s tím, že nejnižší kategorie, ve které můžeš soutěžit je kategorie středoškoláků v prvním ročníku. Budeš tedy soutěžit ve stejné kategorii jako oni. Více najdeš v pravidlech.
Může se zúčastnit kamarád z cizí země?
Ano. Může soutěžit ve stejné kategorii, i když nebude součástí týmu z České nebo Slovenské republiky. Samozřejmě velkou výhodou pro něj bude, pokud bude umět anglicky nebo česky, potažmo slovensky.
Kategorie

Hra

Budeme moci s organizátory soutěže v jejím průběhu nějak komunikovat? Jak? V jakých jazycích?

Organizátoři v průběhu celé soutěže oznamují důležité informace týkající se soutěže prostřednictvím elektronické nástěnky, která bude umístěna na našich stránkách.

Vaše otázky týkající se soutěže zasílejte výhradně na emailovou adresu online@fyziklani.cz.

Organizátoři jsou schopni komunikovat v českém, slovenském případně anglickém jazyce.

Můžu v průběhu soutěže vyhledávat informace pomocí internetu?
Ano, ale nesmí to být informace z komunikačních kanálů s lidmi, kteří nejsou na soupisce vašeho týmu.
Jaké jsou části soutěže a v čem se liší?
Soutěž má dvě paralelní části. Hlavní část je započata startem soutěže a skládá se z jedné linie. Hurry-up část začíná hodinu poté, obsahuje 3 souběžné linie. Obě části končí současně a v polovině celé soutěže se zpřístupní možnost přeskakovat úlohy.
Kategorie

Úlohy

Kdy, popřípadě za jakých okolností, budeme dostávat v průběhu soutěže nová zadání úloh?
Zadání prvních sedmi úloh dostanete při samotném zahájení soutěže. Další přísun nových úloh přijde se začátkem Hurry-up série. V průběhu soutěže se o zisk dalších nových úloh musíte zasloužit sami. Možné jsou dva způsoby. Buďto získáte novou úlohu díky tomu, že vyřešíte nějakou úlohu předešlou, nebo úlohu tzv. přeskočíte. Vždy se jedná o jednu úlohu, za jednu úlohu. Detailnější informace najdete v pravidlech soutěže.
Jak se vyvíjí obtížnost úloh s pořadovým číslem úlohy?
Průměrná obtížnost úloh roste, nicméně i v pozdější fázi soutěže se můžou objevit jednodušší úlohy. Pamatujte také na to, že obtížnost je individuálně vnímaná věc.
Dostaneme autorská řešení úloh?
Ano, po ukončení soutěže se autorská řešení objeví na našich stránkách. Nějakou dobu po ukončení soutěže budou ještě organizátoři na stránkách aktivně sledovat soutěžní fórum a reagovat na vaše případné připomínky, dojmy nebo reklamace vztahující se k úlohám nebo soutěži obecně.
Kategorie

Odevzdávání úloh

Na kolik platných cifer máme náš výsledek úlohy zadávat?
V zadání každé úlohy je uvedeno, kolik platných cifer vyžadujeme.
V zadání není specifikováno, v jakých jednotkách máme řešení odesílat. Jak si máme poradit?
Pokud je tomu tak, odesílejte vaše řešení v základních jednotkách SI.
Chceme odpovědět na úlohu, ale výsledek nelze odeslat. Co se děje?
Důvodem zřejmě je, že jste před méně než jednou minutou na nějakou úlohu odpověděli chybně. Pokud tomu tak není, kontaktuje, prosím, organizátory soutěže.
Když na úlohu odpovím špatně, mohu svoji odpověď opravit?
Ano, na každou úlohu můžete odpovídat opakovaně v neomezovaném množství až do konce soutěže. Mějte ale na paměti, že za každou špatnou odpověď může klesnout možný bodový zisk z této úlohy, a také, že se na 1 minutu po špatném zodpovězení úlohy uzavře možnost odpovídat na libovolnou úlohu dané skupiny (úlohy hlavní části a tři skupiny v Hurry-up). Pro více informací nahlédněte do pravidel soutěže.
Když budeme chtít odeslat výsledek jako desetinné číslo, máme pro zápis použít desetinnou čárku nebo tečku?
Je jedno, který znak použijete. Nepoužívejte však žádné oddělovače tisíců.
Jaké všechny formáty zápisu čísla jsou akceptovány?

Akceptujeme tvar čísla popsaný na následujícím odkazu.

Navíc akceptujeme jak desetinnou čárku, tak desetinnou tečku.

Kategorie

Přeskakování úloh

Kdy můžu úlohu přeskočit?
Úlohu je možno přeskočit v druhé polovině soutěže (od 18:30).
Je za přeskočení úlohy nějaký bodový postih?
Ano, za přeskočení úlohy dostanete penalizaci mínus jeden bod do vašeho celkového skóre.
Kolik úloh můžu přeskočit?
Celkem můžete přeskočit maximálně deset úloh, a to v hlavní i hurry-up linii dohromady.
Kategorie

Bodování

Jak můžeme získat bonusové body?
Bonusové body můžete získat za správně vyřešenou sadu úloh v sérii Hurry-up v daném časovém limitu. Více najdete v pravidlech soutěže.
Za úlohu, která byla oceněna X body jsme dostali Y bodů. Jak to?
Je to proto, že za špatně zodpovězenou úlohu klesne při následující odpovědi možný bodový zisk z této úlohy. Pro upřesňující údaje ohledně strhávání bodů prosím nahlédněte do pravidel soutěže.
Úlohu jsme vyřešili správně, ale ve výsledkové listině se nám záznam o správně vyřešené úloze neobjevil. Jak to?
Výsledková listina se obnovuje průběžně jednou za dvě minuty. Musíte chvíli počkat. Také pamatujte na to, že 20 minut před koncem se výsledková listina přestane obnovovat úplně, abyste byli trochu napjatí.
Kategorie

Hurry up

Co je to Hurry-up?
Je to období soutěže v intervalu 18:00 až 20:00, kdy budete mít možnost řešit nové relativně jednoduché úlohy, avšak po 18:30 za ně už nebudete dostávat bonusové body. Jde o paralelně probíhající linii k linii hlavní. Sérii Hurry-up však provází jistá specifika v pravidlech, která najdete na stránce s pravidly naší soutěže.
Jak se dozvím, že Hurry-up série už začala?
Podle hodin. Bude to zároveň oznámeno na nástěnce. Také by se vám měly objevit nové úlohy k řešení — k tomu však může být potřeba obnovení stránky.
Řídí se bodování a strhávání bodů z úloh Hurry-up série stejnými pravidly jako u ostatních úloh?
Ano, avšak počet bodů se může snížit až na nulu. Přesnou bodovací tabulku najdete v pravidlech.
Kdy můžu Hurry-up řešit?
Od 18:00 do 18:30 lze získávat bonusové body, po 18:30 budou výsledky úloh z Hurry-up linie dále akceptovány, nebudete za ně však dostávat bonusové body.
Kategorie

Ostatní FAQ

Dostanu diplom nebo nějaké osvědčení o účasti?

Certifikáty o účasti zasíláme všem týmům automaticky na email.

Pokud vám nepřišel, zkontrolujte si prosím složku se spamem, případně se neváhejte ozvat na email online@fyziklani.cz.