Pravidla

Stručná pravidla pro rychlé pochopení soutěže

Úplná pravidla soutěže Organizační řád

Tato pravidla jsou pouze stručná verze pro připomenutí. Přesné znění naleznete v odkazech výše.

Co to je
Fyziklání Online je tříhodinová týmová hra probíhající přes internet.
Pro koho je soutěž
Soutěže se mohou účastnit až pětičlenné týmy především ze středních škol z celého světa.
Kategorie
Soutěží se ve třech středoškolských kategoriích a kategorii Open, ve které se může zúčastnit kdokoliv. Postup, jak zjistit do jaké kategorie váš tým patří, je detailněji popsán v úplném znění pravidel.
Jak vypadají úlohy
Řešením každé úlohy je číselný výsledek, odevzdávaný přes webový formulář. Formát výsledku (počet platných číslic, jednotky) je vždy uveden u zadání úlohy.
Co lze používat
Během soutěže je povoleno užívat tištenou literaturu, libovolné počítačové programy/ programovací jazyky (Wolfram, Geogebra,...) i internet. Nicméně komunikace mezi týmy je striktně zakázána. Také je přísně zakázáno použití nástrojů generativní umělé inteligence. Toto zahrnuje mimo jiné nástroje typu ChatGPT schopné generování komplexních, koherentních a kontextuálně relevantních odpovědí na uživatelem předkládané otázky.
Jak to funguje
Za vyřešené úlohy sbírají týmy body. Během hry týmy stále vidí aktuální výsledkovou listinu, která bude 20 minut před koncem soutěže zmrazena a opět aktualizována až po skončení hry.