Pravidla

úplná pravidla soutěže organizační řád usnesení ústřední komise

Tato pravidla jsou pouze stručná verze pro připomenutí. Přesné znění naleznete v odkazech výše.

Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes internet.
Soutěže se mohou účastnit až pětičlenné týmy především ze středních škol z celého světa.
Soutěží se ve třech středoškolských kategoriích a kategorii Open, ve které se může zúčastnit kdokoliv. Postup, jak zjistit do jaké kategorie váš tým patří, je detailněji popsán v úplném znění pravidel.
Řešením každé úlohy je číselný výsledek, odevzdávaný přes webový formulář. Formát výsledku (počet platných číslic, jednotky) je vždy uveden u zadání úlohy.
Během soutěže je povoleno užívat tištenou literaturu, libovolné počítačové programy/ programovací jazyky (Wolfram, Geogebra,...) i internet. Nicméně komunikace mezi týmy je striktně zakázána.
Za vyřešené úlohy sbírají týmy body. Během hry týmy stále vidí aktuální výsledkovou listinu, která bude 20 minut před koncem soutěže zmrazena a opět aktualizována až po skončení hry.