Základní informace

 • Fyziklání Online je internetová týmová soutěž pro každého, kdo má zájem o fyziku.
 • Až pětičlenné týmy se snaží v časovém limitu tří hodin vyřešit co nejvíce zadaných fyzikálních úloh v lítém boji stovek týmů z celého světa.
 • Každý tým začíná se sedmi úlohami, za každou správně vyřešenou úlohu dostává novou, obtížnější úlohu.
 • Soutěž probíhá jak v českém, tak v anglickém jazyce.
 • Účast je zcela zdarma.
 • Soutěž se koná 20. 11. 2024 17:00 - 20:00.
 • Registrace je otevřena od 1. 9. do 19. 11. 23:59.

O organizátorech

Fyziklání Online vyhlašují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. Organizátoři jsou převážně studenti MFF UK, sdružení ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář). Zázemí a hardware poskytují Ústav Teoretické Fyziky MFF UK a Katedra Aplikované Matematiky MFF UK.

FYKOS také organizuje několik dalších akcí, například offline verzi této soutěže, Fyziklání, která se koná každý rok v Praze a Fyzikální korespondenční seminář, který probíhá během celého školního roku.

akce pořádané FYKOSem

Hlavní organizátoři

Juraj Pavolko
Hlavní organizátor Fyziklání Online
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Martin Vaněk
Hlavní organizátor FYKOSu
Studuje 1. ročník nMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Kateřina Charvátová
Komunikace se sponzory, konzultant
Studuje 2. ročník nMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
Vojtěch David
Hlavní organizátor Fyziklání, konzultant
Studuje 3. ročník Bc. studia Obecné matematiky na MFF UK.
Štěpán Stenchlák
IT
Studuje 2. ročník doktorského studia Softwarových systémů na MFF UK.
Michal Červeňák
IT
Pracuje na AV ČR.
Veronika Hendrychová
IT
Studuje 1. ročník Ing. oboru Science de l'Informatique na Université de Rennes ve Francii.
Tomáš Červeň
Grafika
Studuje 3. ročník navazujícího Mgr. Teoretické Fyziky na MFF UK.

Na úlohách se podíleli:

 • Jaroslav Herman
 • Jindřich Jelínek
 • Karel Kolář
 • Šimon Pajger
 • Jiří Kohl
 • David Škrob
 • Jozef Lipták
 • Daniela Dupkalová
 • Eliška Malá
 • Jakub Smolík
 • Michal Červeňák
 • Vojtěch David
 • Nicolas Gavorník
 • Veronika Hendrychová
 • Kateřina Charvátová
 • Marek Jankola
 • Petr Kahan
 • Radka Křížová
 • Matěj Mezera
 • Marek Milička
 • Kateřina Rosická
 • Matěj Rzehulka

Komunikace se soutěžícími:

 • Kateřina Charvátová
 • Anežka Bakočová
 • Juraj Pavolko
 • David Škrob
 • Jakub Smolík
 • Vladimíra Brabcová
 • Denisa Zdvořilá
 • Tereza Hochmanová
 • Adam Roštejnský

Ústřední komise

Vojtěch David
předseda
Student MFF UK, hlavní organizátor Fyziklání. Působí také jako zástupce hlavního organizátora Fyzikálního korespondenčního semináře a aktivně se tak podílí na chodu Fyziklání Online a dalších akcí FYKOSu. Též po odborné či organizační stránce přispívá k fungování dalších předmětových soutěží v ČR a působí jako přednášející na několika odborných soustředěních a táborech pro žáky ZŠ a SŠ.
Mgr. Daniel Dupkala
místopředseda
Absolvent MFF UK, šest let byl hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako aktivní organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře a Fyzikálního Náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK. Pracoval také jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
Michal Červeňák
Zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Dlouhodobě zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul a molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání Online.
Mgr. Daniela Dupkalová
Absolventka MFF UK, čtyři roky byla hlavní organizátorkou Fyzikálního korespondenčního semináře. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj.
Bc. Kateřina Charvátová
Studentka MFF UK, je hlavní organizátorkou Fyziklání Online a je aktivní organizátorkou soutěže Fyziklání a Fyzikálního korespondenčního semináře.
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Redaktor v nakladatelství Prometheus, spol s r. o., vedl několik let FYKOS jako hlavní organizátor. Má zkušenosti s přípravou a realizací Fyziklání od 3. ročníku a všech ročníků Fyziklání Online. Byl hlavním koordinátorem MF náboje (dnes Náboj Junior). Podílel se na organizaci Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, od 21. ročníku je vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
Mgr. Štěpán Stenchlák
Student MFF UK, je organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
Bc. Martin Vaněk
Student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře, pod který spadají jak soutěže Fyziklání a Fyziklání Online, tak také další vzdělávací akce jako Den s experimentální fyzikou, odborná soustředění či stáže na MFF UK.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Vedoucí KDF MFF UK, je odborným konzultantem Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

Odborní garanti

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář, Ph.D. (ÚČJF) a doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).