Základní informace

 • Fyziklání Online je internetová týmová soutěž pro každého, kdo má zájem o fyziku.
 • Až pětičlenné týmy se snaží v časovém limitu tří hodin vyřešit co nejvíce zadaných fyzikálních úloh v lítém boji stovek týmů z celého světa.
 • Každý tým začíná se sedmi úlohami, za každou správně vyřešenou úlohu dostává novou, obtížnější úlohu.
 • Soutěž probíhá jak v českém, tak v anglickém jazyce.
 • Účast je zcela zdarma.
 • Soutěž se koná 22. 11. 2023 17:00 - 20:00.
 • Registrace je otevřena od 1. 9. do 22. 11. 15:00.

O organizátorech

Fyziklání Online vyhlašují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. Organizátoři jsou převážně studenti MFF UK, sdružení ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář). Zázemí a hardware poskytují Ústav Teoretické Fyziky MFF UK a Katedra Aplikované Matematiky MFF UK.

FYKOS také organizuje několik dalších akcí, například offline verzi této soutěže, Fyziklání, která se koná každý rok v Praze a Fyzikální korespondenční seminář, který probíhá během celého školního roku.

akce pořádané FYKOSem

Hlavní organizátoři

Kateřina Charvátová
Hlavní organizátorka Fyziklání Online
Studuje 1. ročník nMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
Martin Vaněk
Hlavní organizátor FYKOSu
Studuje 1. ročník nMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Jaroslav Herman
Správce výběru úloh a hlavní korektor
Studuje 3. ročník Bc. studia Fyziky na MFF UK.
Daniel Dupkala
Konzultant
Studuje 2. ročník NMgr. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
Vojtěch David
Hlavní organizátor Fyziklání
Studuje 2. ročník Bc. studia Obecné matematiky na MFF UK.
Štěpán Stenchlák
IT
Studuje 1. ročník doktorského studia Softwarových systémů na MFF UK.
Michal Červeňák
IT
Pracuje na AV ČR.
Veronika Hendrychová
IT
Studuje 3. ročník Bc. Matematické informatiky na FJFI ČVUT.
Tomáš Červeň
Grafik
Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. Teoretické Fyziky na MFF UK.
Radka Křížová
Komunikace se soutěžícími
Studuje 3. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Ema Wayan Danielová
Komunikace se soutěžícími
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jitka Vysloužilová
Komunikace se soutěžícími, sponzoři
Studuje 2. ročník Bc. Biofyzika na PřF JČU.
Anežka Bakočová
Komunikace se soutěžícími
Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Marek Čepec
Komunikace se soutěžícími
Studuje 1. ročník Bc. Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT.

Na úlohách se podíleli:

 • Jaroslav Herman
 • Karel Kolář
 • Daniela Dupkalová
 • Šimon Pajger
 • Jáchym Bártík
 • Václav Mikeska
 • Vojtěch David
 • Dávid Brodňanský
 • Jindřich Jelínek
 • Radka Křížová
 • Matěj Mezera
 • Jakub Smolík
 • Matěj Rzehulka
 • Viktor Materna
 • Marek Milička
 • Petr Kahan
 • Marek Jankola

Ústřední komise

Mgr. Daniel Dupkala
předseda
Student MFF UK, šest let byl hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako aktivní organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře a Fyzikálního Náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK. Pracoval také jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
Bc. Kateřina Charvátová
místopředsedkyně
Studentka MFF UK, je hlavní organizátorkou Fyziklání Online a je aktivní organizátorkou soutěže Fyziklání a Fyzikálního korespondenčního semináře.
Lubor Čech
Student MFF UK. Je zástupcem hlavního organizátora akce Brněnská přednášková NOC a čtyři roky pracoval jako aktivní organizátor semináře Výfuk.
Michal Červeňák
Zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Již 7 let zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul a molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání Online.
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Redaktor v nakladatelství Prometheus, spol s r. o., vedl několik let FYKOS jako hlavní organizátor. Má zkušenosti s realizací dvanácti ročníků Fyziklání a všech ročníků Fyziklání Online. Byl hlavním koordinátorem MF náboje (dnes Náboj Junior). Podílel se na organizaci Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, je již 15 let vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
Mgr. Daniela Dupkalová
Absolentka MFF UK, čtyři roky byla hlavní organizátorkou Fyzikálního korespondenčního semináře. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj.
Mgr. Štěpán Stenchlák
Student MFF UK, je organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
Bc. Martin Vaněk
Student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře a prezidentem National Committee Czech Republic of International Association of Physics Students. Podílí se na organizaci Fyziklání a Fyziklání Online.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Vedoucí KDF MFF UK, je odborným konzultantem Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

Odborní garanti

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář, Ph.D. (ÚČJF) a doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).