Líbilo se vám Fyziklání Online? Přijeďte do Prahy 11. 2. na Fyziklani 2022.
Více informací

Základní informace

 • Fyziklání online je internetová týmová soutěž pro každého, kdo má zájem o fyziku.
 • Až pětičlenné týmy se snaží v časovém limitu tří hodin vyřešit co nejvíce zadaných fyzikálních úloh v lítém boji stovek týmů z celého světa.
 • Každý tým začíná se sedmi úlohami, za každou správně vyřešenou úlohu dostává novou, obtížnější úlohu.
 • Soutěž probíhá jak v českém, tak v anglickém jazyce.
 • Účast je zcela zdarma.
 • Soutěž se koná 24. 11. 2021 17:00 - 20:00.
 • Registrace je otevřena od 4. 10. do 24. 11. 12:00.

O organizátorech

Fyziklání online vyhlašují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. Organizátoři jsou převážně studenti MFF UK, sdružení ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář). Zázemí a hardware poskytují Ústav Teoretické Fyziky MFF UK a Katedra Aplikované Matematiky MFF UK.

FYKOS také organizuje několik dalších akcí, například offline verzi této soutěže, Fyziklání, která se koná každý rok v Praze a Fyzikální korespondenční seminář, který probíhá během celého školního roku.

akce pořádané FYKOSem

Hlavní organizátoři

Kateřina Charvátová
Hlavní organizátorka Fyziklání online
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Matěj Mezera
Konzultant hlavní organizátorky Fyziklání online
Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. studia Fyziky na MFF UK.
Martin Vaněk
Hlavní organizátor FYKOSu
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jozef Lipták
Správce výběru úloh a hlavní korektor
Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. studia Fyziky na MFF UK.
Daniel Dupkala
Konzultant
Studuje 2. ročník NMgr. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
Štěpán Stenchlák
IT, livestream
Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. studia Softwarového a datového inženýrství na MFF UK.
Michal Červeňák
IT
Pracuje na AV ČR.
Veronika Hendrychová
IT
Studuje 2. ročník Bc. Matematické informatiky na FJFI ČVUT.
Tomáš Červeň
Grafik, livestream
Studuje 1. ročník navazujícího Mgr. Fyziky na MFF UK.

Na úlohách se podíleli:

 • Jaroslav Herman
 • Karel Kolář
 • Daniela Pittnerová
 • Šimon Pajger
 • Jáchym Bártík
 • Václav Mikeska
 • Kristián Šalata
 • Matěj Mezera
 • Vojtěch David
 • Veronika Hendrychová
 • Jindřich Jelínek
 • Martin Vaněk
 • Jiří Blaha
 • Jozef Lipták
 • Štěpán Marek
 • Matěj Rzehulka
 • Jakub Šafin
 • Tomáš Tuleja
 • Mikuláš Matoušek
 • Robert Gemrot
 • Josef Trojan
 • Patrik Kašpárek

Ústřední komise

Bc. Daniel Dupkala
předseda
Student MFF UK, je již šestým rokem hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako aktivní organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře a Fyzikálního náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK a prezidentem National Committee Czech Republic of International Association of Physics Students. Pracuje také jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
Kateřina Charvátová
místopředsedkyně
Studentka MFF UK, je hlavní organizátorkou Fyziklání Online a je aktivní organizátorkou soutěže Fyziklání a Fyzikálního korespondenčního semináře.
Lubor Čech
Student MFF UK, je zástupcem hlavního organizátora Fyziklání. Je také zástupcem hlavního organizátora akce Brněnská přednášková NOC a čtyři roky pracoval jako aktivní organizátor semináře Výfuk.
Michal Červeňák
Zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Již 7 let zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul a molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání Online.
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
redaktor v nakladatelství Prometheus, spol s r. o., vedl několik let FYKOS jako hlavní organizátor. Má zkušenosti s realizací dvanácti ročníků Fyziklání a všech ročníků Fyziklání Online. Byl hlavním koordinátorem MF náboje (dnes Náboj Junior). Podílel se na organizaci Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, je již 15 let vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
Bc. Daniela Pittnerová
Studentka MFF UK, je zástupkyní hlavního organizátora Fyzikálního korespondenčního semináře, čtyři roky byla jeho hlavní organizátorkou. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj. Je viceprezidentka National Committee Czech Republic v rámci International Association of Physics Students.
Bc. Štěpán Stenchlák
Student MFF UK, je organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
Martin Vaněk
Student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Podílí se na organizaci Fyziklání a Fyziklání Online.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Vedoucí KDF MFF UK, je odborným konzultantem Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

Odborní garanti

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář (ÚČJF) a RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).