Důležité informace před registrací

  • Jedná se o online soutěž. Nikam se nejezdí.
  • Soutěží se v nejvýše 5členných týmech.
  • Soutěžit mohou žáci středních i základních škol v oficiálních kategoriích (A, B a C). Ostatní soutěžící mohou soutěžit v kategorii Open.
  • Úlohy jsou zadávány v českém a anglickém jazyce.